دانلود رایگان


کليد هاي قدرت و حفاظتهاي خطوط فوق توزيع و ترانسفورماتورها (فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 86 - دانلود رایگاندانلود رایگان ۱-کليدهاي فشار قوي :کليد هاي قدرت و حفاظتهاي خطوط فوق توزيع و ترانسفورماتورها :کليدهاي فشار قوي تنها يک وسيله ايجاد ارتباط يا جدا کننده ارتباط بين مولدها و

دانلود رایگان

۱-کليدهاي فشار قوي :
کليد هاي قدرت و حفاظتهاي خطوط فوق توزيع و ترانسفورماتورها :کليدهاي فشار قوي تنها يک وسيله ايجاد ارتباط يا جدا کننده ارتباط بين مولدها و ترانسفورماتورها با مصرف کننده ها و سيستم هاي انتقال انرژي نمي باشند،بلکه وظيفه اصلي آنها حفاظت دستگاه ها و سيستم هاي الکتريکي در مقابل اضافه جريانها(بار زياد و اتصال کوتاه ها) مي باشند. بنابراين اين کليدها بايد هر نوع جرياني اعم از جريان هاي کوچک(جريان هاي خازني خطوط) و… تا بزرگترين جرياني که ممکن است در شبکه بوجود آيد(جريان اتصال کوتاه) را از خود،بدون تاثير پذيري از اثرات حرارتي و يا ديناميکي عبور دهد.
کليدهاي فشار قوي بر حسب وظايف محوله به انواع زير تقسيم مي گردند :
۱) کليد قدرت يا ديژنکتور
۲) کليد بدون بار يا سکسيونر
۳) کليد قابل قطع زير بار يا سکسيونر قابل قطع زير بار

 فهرست مطالب

فصل اول
۱-کليدهاي فشار قوي
۱-۱-کليدهاي قدرت – ديژنکتور
۱-۱-۱- مشخصات الکتريکي کليدها
۱-۲ – کليدهاي بدون بار يا سکسيونر
۱-۲-۱- سکسيونر تيغه اي (کاردي)
۱-۲-۲- سکسيونر کشوئي
۱-۲-۳- سکسيونر دوراني
۱-۲-۴- سکسيونر قيچي اي ( پانتوگراف )
۱-۳- سکسيونر قابل قطع زير بار
فصل دوم
مقدمه
۲-۱- كليات
۲-۲ – تقسيم بندي تجهيزات در طرح حفاظتي
۲-۳ – کيفيت مناسب رتبه بندي حفاظتي
۲-۴ – اجزاء رله
۲-۵- ترانس ولتاژ
۲-۶- ترانس جريان ۱
۲-۷ برقگير۲
فصل سوم
ساختار عملكرد رله
۳-۱- انواع رله‌ها
۳-۱-۱- رله اضافه جريان
۳-۱-۲- انواع رله هاي جرياني از نظر قرار گرفتن در مدار
۳-۱-۳ عملکرد رله هاي جريان زياد
۳-۱-۴ نحوه ي قرارگيري رله هاي جرياني و ارت فالت
۳-۱-۵ رله هاي جريان زياد جهت دار
۳-۱-۶- رله ديستانس
۳-۲- رله وصل مجدد اتوماتيک۲
۳-۱- ۷رله ديفرانسيل( رله تفاضلي)
۳-۳-ترانسفورماتور تطبيق
۳-۳-۱رله ولتاژي
۳-۳-۲ رله اضافه شار يا اضافه تحريك
۳-۳-۳- رله فركانسي
۳-۴- رله اتصال زمين محدود
فصل چهارم
۴-۱- تعاريف
۴-۱-۱- زمان پاك شدن خطا
۴-۱-۲- زمان عملكرد رله
۴-۱-۳- زمان عملكرد رله‌هاي تريپ و كمكي
۴-۱-۴- زمان بازشدن كليد قدرت
۴-۱-۵- حفاظت اصلي
۴-۱-۶- حفاظت پشتيبان
۴-۱-۷- محدوده حفاظتي
۴-۱-۸- قابليت اطمينان
۴-۱-۹- حساسيت
۴-۱-۱۰- تشخيص‌گذاري
فصل پنجم
۵-۱- كليات
۵-۲- حفاظت خطوط انتقال
۵-۲-۱- حفاظت ديستانس
۵-۲-۳- حفاظت اضافه جريان خطوط
۵-۲-۴- حفاظت اضافه / كاهش ولتاژ
۵-۳- حفاظت ترانسفورماتور قدرت
۵-۳-۱- حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت
۵-۳-۲- رله بوخهلتس
۵-۳-۳ طرز قرارگيري رله بوخهلتس
۵-۳-۴- حفاظت خطاي زمين محدودشده
۵-۳-۵- حفاظت افزايش شار/ولتاژ
۵-۳-۶- حفاظت كاهش ولتاژ
۵-۳-۷- حفاظت اضافه جريان فاز و نوترال
۵-۳-۸- حفاظت تپ چنجر
۵-۳-۹- ساير حفاظتها
۵-۴- طرحهاي حفاظتي پيشنهادي
۵-۵- نيازمنديهاي ترانسفورماتورهاي جريان
فصل ششم
مقدمه
۶-۱- نصب
۶-۲- آزمونهاي راه‌اندازي
۶-۳- آزمونهاي دوره‌اي تجهيزات حفاظتي
فهرست منابع و مراجع
فهرست اشکال


دانلود تحقیق و پایان نامه کليد هاي قدرت و حفاظتهاي خطوط فوق توزيع و ترانسفورماتورها (فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 86


ترانسفورماتور


پایان نامه ترانسفورماتورها


کليد هاي قدرت


پایان نامه کليد هاي قدرت


پروژه اماده رشته برق


پایان نامه رشته برق اماده چاپ


دانلود پروژه برق با قابلیت ویرایش


تحقیق کلید های قدرت


مقاله پیرامون ترانسفورماتور


sibri.zepo.ir


مرکز دانلود پروژه


پایان نامه های رایگان


انواع پروژه و پایان نامه


خرید پروژه های اماده پرینت


دانلود پروژه و پایان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه پاور پوینت توزیع نرمال

سوت جالب !

لامپ پرتقالی !

20 نمونه سوال کامل و جامع پیام های آسمان پایه ی نهم

پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

۶ تا اینستاگرام در یک گوشی داشته باشید

پروژه پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

پاورپوینت مدیریت مالی 1

پاورپوینت مدیریت مالی 2

پروژه پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

تمام مجله های ماهانه علمی 2011 scientific American

پروژه پاورپوینت رابطه بین تامین مالی و فرایند سرمایه

پروژه پاورپوینت محاسبه سربار(حسابداری صنعتی)

معماری پارتیان

شکستن رمز فایل های رر

مجموعه ای بیش از 75 فایل از انواع تست ، نکات آموزشی وکنکوری درس سیستم عامل

عیب یابی سیستمهای هیدرولیکی

طراحی کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی همراه مقاله شبیه سازی شده

طراحی اسپیکر در سالیدورک

کنترل فازی تطبیقی بر روی مدل صنعتی