دانلود رایگان


پروژه در مورد برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات 73 - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان                                                                                                  

دانلود رایگان

عنوان                                                                                                    صحفه

چکیده...................................................................................................................................

فصلاول: کلیات تحقیق........................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................................

1-1بيان مساله ......................................................................................................................

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................

1-3-  اهداف تحقيق...............................................................................................................  

1-4سؤالات تحقیق................................................................................................................

1-5فرضیات تحقیق...............................................................................................................

1-6تعریف متغیرها ظرفیت مالیاتی..........................................................................................

1-6-سازماندهی تحقیق..........................................................................................................

فصلدوم: ادبیات و پیشینه تحقیق...........................................................................................

2-1- مقدمه...........................................................................................................................

2-2 مبانی نظری تحقیق...........................................................................................................

2-2-1 ساختار انواع ظرفيتمالياتي ........................................................................................

2-2-1-1 ظرفيت مالياتيو درآمد ملي ....................................................................................  

2-2-1-2ساختار ظرفيت مالياتيو سرمايه گذاری ملي ..............................................................

اضافه ارزش سرمايه حاصلاز فعاليتهای دولت ........................................................................

اضافه ارزش سرمايه بهدست آمده از مكانيزم اقتصادي ..............................................................

اضافه ارزش سرمايه حاصلاز عوامل پولي ...............................................................................

2-2-2 ديدگاه ابن خلدوندر مورد ماليات و نرخ بهینه مالیاتی...................................................

2-2-3 منحني لافر- خلدونپيشرفته........................................................................................

2-2-4 تعیین ظرفیت بهینهمالیاتی............................................................................................

2-2-5 عوامل موثر بر ظرفیتمالیاتی ......................................................................................

2-3 پیشینه تحقیق...................................................................................................................

2-3-1 مطالعات خارجی.........................................................................................................

2-3-2مطالعات داخلی...........................................................................................................

فصلسوم: روش اجرای تحقیق.............................................................................................

3-1- مقدمه...........................................................................................................................

3-2- سری­های زمانی پایا.......................................................................................................

3-3- آزمون ریشه واحد..........................................................................................................

3-4-آزمون دیکی-فولر  و دیکی-فولر تعمیم یافته ...................................................................

3-5- همجمعی......................................................................................................................

3-5-1- مفهوم آماری همجمعی...............................................................................................

3-5-2- مفهوم اقتصادیهمجمعی...........................................................................................  

3-5-3- روش یوهانسن – جوسیلیوس....................................................................................

3-6-آزمون­های تشخیص.......................................................................................................

فصلچهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها........................................................................................

4-5محاسبه ظرفیت و کوشش مالیاتی استان بوشهر...................................................................

4-4  مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم در استان: .........................................................................

4-3بررسی درآمد مالیاتی و نسبت مالیاتی استان.......................................................................

4-2داده ها............................................................................................................................

4-1مقدمه.............................................................................................................................

4-6سهم مالیات از بودجه سالانه.............................................................................................  

فصلپنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادها..........................................................................................

5-1- مقدمه ..........................................................................................................................

5-2 نتیجه گیری.....................................................................................................................

5-3-پیشنهادهای تحقیق.........................................................................................................

منابعو مأخذ......................................................................................................................... 68

منابعفارسی........................................................................................................................... 70

منابعانگلیسی......................................................................................................................... 71

چکیدهانگلیسی...................................................................................................................... 1


برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر


برآورد ظرفیت


ظرفیت مالیاتی


کوشش مالیاتی


نسبت مالیاتی


استان بوشهر


آزمون یوهانسن


پایان نامه برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات 73


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عیب یابی سیستمهای هیدرولیکی

طراحی کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی همراه مقاله شبیه سازی شده

طراحی اسپیکر در سالیدورک

101 عنوان تبلیغات

آزمون تحمل ناکامی

آزمون خلاقیت شغلی

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس

آزمون عزت نفس کوپراسمیت

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

هندبوک احتراق (صنعتی) Coen & Hamworthy

دستگاه مرغک

آزمون90 -SCL

مجموعه کامل فیزیک3

آزمونهای حافظه کلامی و عددی

مجموعه کامل هندسه 2

پیش نمایش قالب های وردپرس با ThemePreview

دانلود قالب وردپرس فروشگاهی Postage

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)

پروپوزال بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان با یادگیری سازمانی خدمات الکترونیک