دانلود رایگان


مقاله با ترجمه Complexityorsimplicity?Designingproductpicturesforadvertisingin online marketplaces - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با ترجمه Complexity or simplicity ? Designing product pictures for advertising in online marketplaces پیچیدگی یا سادگی؟ طراحی محصول برای نمایش تبلیغات بازار آنلاینمقاله تبلیغات و برند جدید 2016

دانلود رایگان مقاله با ترجمه Complexity or simplicity ? Designing product pictures for advertising in
online marketplaces

پیچیدگی یا سادگی؟ طراحی محصول برای نمایش تبلیغات بازار آنلاین

مقاله تبلیغات و برند جدید 2016 با ترجمه فارسی
با ترجمه فارسی و تایپ انگلیسی در فایل ورد + فایل پی دی اف

این مقاله با نرم افزار ترجمه شده است ولی خیلی خوب ترجمه شده.


a b s t r a c t

In onlinemarketplaces, many sellers highlight product and service information directlywith in product pictures for advertising purposes. Such a strategy increasesthe visual complexity of the picture and provides more information to supportbuyers’ judgment. However, when othersellers adopt the same method, a givenpicture will not be conspicuous enough to be noticed .To address this issue ,the concept of complexity contrast isintroduced .No prior attention has been paid in literature to the interplay be- tween visual complexity and complexity contrast. This research proposes atheoretical model to explain the influences of visual complexity and complexitycontrast on buyers’ pleasantness in shopping, while perceptual and conceptualfluency act as mediators. Results from a lab experiment suggest an entangled effect of complexity contrast and visual complexity , indicating that buyersare influenced more by the conspicuousness of a product picture, rather thanthe information conveyed by a product picture when it is visually overwhelming.

چکیده

در بازار های آنلاین، بسیاری از فروشندگاناطلاعات محصول و خدمات را به طور مستقیم در تصاویر تولید شده برای اهداف تبلیغاتیبرجسته می کنند. چنیناستراتژی پیچیدگی بصری تصویر را افزایش می دهد و اطلاعات بیشتری را برای حصولاطمینان از تصمیم گیری خریداران فراهم می کند. بااین حال، هنگامی که سایر فروشندگان روش مشابهی را برآورده می کنند، یک تصویر مشخصشده به اندازه کافی قابل توجه نیست که بتوان آن را متوجه کرد. برای این موضوع، مفهومکنتراست پیچیدۀ معرفی شده است. در ادبیات، توجه قبلی در رابطه با ارتباط بین بصریپیچیدگی و پیچیدگیکنتراست. اینتحقیق یک مدل نظری را برای توضیح تأثیرات پیچیدگی تصویری و کنتراست پیچیدگی دردلپذیری خریداران در خرید ارائه می دهد، در حالی که روانشناسی ادراکی و مفهومی بهعنوان واسطه ها عمل می کند. نتایجیک آزمایش آزمایشگاهی نشان می دهد که اثر کنجکاوی کنتراست پیچیدگی و پیچیدگی بصرینشان می دهد که خریداران به وسیله آشکار شدن یک تصویر محصول، به جای اطلاعاتی کهاز طریق یک تصویر محصول منتقل می شود، زمانی که بصری غریب به اتفاق می شود، بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد.Complexity or simplicity


تبلیغات


برند


مقاله 2016 تبلیغات


مقاله جدید تبلیغات


مقاله با ترجمه تبلیغات و برند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب «من با خدا رقصیدم» نوشته «سیاوش اوستا (حسن عباسی)»

اموزش رفع ریپورت تلگرام

چک لیست سیستم اطفا حریق

چک لیست کنترل طرح تاسیسات مکانیکی

مکانیک تحلیلی ماریون

تعمییر لامپ های کم مصرف

آشنایی با مکانیک کلاسیک

آسیب شناسی ورزشی

معادلات ماکسول

تبلیغ رایگان در بلاگفا

شش گام مؤثر در مدیریت بحران

10 اصل تغییر مدیریت

مجموعه مهندسی نفت برای کنکور ارشد

14 اشتباه مسلّم مدیران ارشد

اموزش کامل فتوشاپ

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

اهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران

پروژه متره و برآورد مسکونی 4 طبقه روی پیلوت بتنی

بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان