دانلود رایگان


آشنایی اولیاء با وظایف خود در قبال تربیت فرزندان و نحوه تعامل آنان با مدرسه و معلم - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرستمطالباهمیتتربیت خانواده در قرآن و حدیثاهمیت نقش خانواده در فرزندان دوره ابتدایی و نقش پذیری در آن نقش ارتباط در اولین جایگاهتربیت وظایف خانواده ها در

دانلود رایگان

فهرستمطالب

اهمیتتربیت خانواده در قرآن و حدیث

اهمیت نقش خانواده در فرزندان

دوره ابتدایی و نقش پذیری در آن

نقش ارتباط در اولین جایگاهتربیت

وظایف خانواده ها در خصوص وضعیتتحصیلی فرزندان دبستانی خود

عوامل موثر بر یادگیری و وظایفخانواده ها

ضرورت ارتباط خانه و مدرسه
روش های برقراری ارتباط میانخانه و مدرسه

همکاری خانه و مدرسه در امورآموزش دانش آموزان

همکاری خانه و مدرسه در اموررفتاری دانش آموزان
موانع مشارکت اولیا در مدرسه
موانع مشارکت اولیا از سویمدرسه
موانع مشارکت از سوی اولیا

اهمیتتربیت خانواده در قرآن و حدیث

اهمیت نقش خانواده در فرزندان

دوره ابتدایی و نقش پذیری در آن

نقش ارتباط در اولین جایگاه تربیت

وظایف خانواده ها در خصوص وضعیت تحصیلیفرزندان دبستانی خود

عوامل موثر بر یادگیری و وظایف خانواده ها

ضرورت ارتباط خانه و مدرسه
روش های برقراری ارتباط میان خانه و مدرسه

همکاری خانه و مدرسه در امور آموزش دانشآموزان

همکاری خانه و مدرسه در امور رفتاری دانشآموزان
موانع مشارکت اولیا در مدرسه
موانع مشارکت اولیا از سوی مدرسه
موانع مشارکت از سوی اولیا


آشنایی


اولیاء


با


وظایف


خود


در


قبال


تربیت


فرزندان


و


نحوه


تعامل


آنان


مدرسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه دستنویس شیمی معدنی2

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ( 1416)

کتاب زن بیگناه

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی ( 1418)

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته خون شناسی ( 1419)

جی . دونالد والترز - علی محب خسروی

کتاب بررسی های غیر مخرب جوش

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی ( 1420)

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته سم شناسی ( 1421)

کتاب نخستین آموزگار

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی جانوری ( 1501)

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی ( 1502)

دفتر صورتجلسه شوراي مدرسه

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی ( 1505)

اشعار احمد شاملو در 2جلدPDF

دفتر صورتجلسه ي شوراي معلمين

کتاب پلکان مخفی

کتاب «من با خدا رقصیدم» نوشته «سیاوش اوستا (حسن عباسی)»

تحقیق ومقاله درباره کتاب اصول آموزش و پرورش جلد اول

تحقیق ومقاله درباره اصول طرح درس کتاب آموزش قرآن اول راهنمایی